headerphoto

شرکت بهینه نیروی خاورمیانه

TidePowerCo

هدف تايد پاور و ما بعنوان شركت بهينه نيروي خاورميانه و نماينده انحصاري اين كمپاني ، اين است كه همواره با ارائه محصولات پرآوازه به پيشرفت هاي بهتري دست يابيم، تا از اين طريق در زمينه ارائه راهكارهاي توليد انرژي و برق پيشرو باشيم. ادامه مطلبتوليد پراکنده

نیروگاه مقیاس کوچک (تولید پراکنده) چیست؟

اهميت انرژي و منابع مختلف تهيه آن، در حال حاضر جزء رويكردهاي اصلي دولت ها قرار دارد.به عبارت بهتر، از مسائل مهم هر كشور در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي بررسي، اصلاح و استفاده بهينه از منابع موجود انرژي در آن كشور است. 
امروزه بحرانهاي اقتصادي و مسائلي نظير محدوديت ذخاير فسيلي، نگرانيهاي زيست محيطي، ازدياد جمعيت، رشد اقتصادي، همگي مباحث جهان شمولي هستند كه فكر انديشمندان را در يافتن راهكارهاي مناسب در حل معظلات انرژي در جهان به خود مشغول داشته اند.دو ربودن نقاط توليد برق از مصرف منجر به افزايش تلفات برق ميگردد كه بعلت قيمت پايين انواع حامل هاي انرژي و وجود يارانه دولتي در بخش صنعت برق كشور، هزينه اتلاف انرژي را در ظاهر اندك و ناچيز و در نتيجه بي تاثير نشان ميدهد و از طرفي فرهنگ مصرف بهينه نيز كمرنگ بوده و سبب افزايش شدت انرژي مصرفي مي شود. با عنايت به اينكه مصرف برق در بخش هاي مختلف با رشد چشم گيري روبرو مي باشد و اين امر صنعت برق كشور را در خصوص سرمايه گذاري و احداث نيروگاه وشبكه هاي انتقال و توزيع نيروي برق با مشكل مواجه نموده است، لذا يكي از راه حل هاي مصرف بهينه و كاهش تلفات برق نزديك نمودن نقاط توليد برق به مصرف به منظور تأمين برق پايدارتر مشتركين، كاهش خاموشي و تلفات، افزايش راندمان و بهره وري بالاتر اقتصادي و حفاظت از محيط زيست مي باشد كه لازمه اينكار فعال شدن مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جهت احداث نيروگاه هاي پراكنده با هدف توجيه اقتصادي توسعه صنعت برق كشور خواهد بود. 
در خصوص احداث نيروگاه هاي مقياس كوچك با ظرفيت حداكثر 25 مگاوات توسط بخش خصوصي با سوخت گازی که مصوب وزارت نیرو میباشد چناچه ظرفیت تولید در بازه 7الی15 مگاوات باشد توسط شرکت برق منطقه ای بررسی و اقدام میگردد و احداث نیروگاه مقیاس کوچک با قدرت کمتر از 7 مگاوات با شرکتهای توزیع برق و بالاتر از 15 مگاوات توسط توانیر قابل اجراء خواهد بود . 

مهمترين مزاياي استفاده از نيروگاه مقياس كوچك را ميتوان در موارد ذيل عنوان نمود: 
1- با توجه به استقرار مولدهاي توليد پراكنده در محل هاي مصرف، تلفات توزيع و انتقال كاهش يافته و همچنين كيفيت تواني كه در اختيار مصرف كننده نهايي قرار مي گيرد در مقايسه با واحدهاي بزرگ نيروگاهي بهتر خواهد بود. 
2- احداث اين واحدها حجم سرمايه گذاري بالايي را در بر نخواهد داشت و لذا توسعه ي مشاركت بخش خصوصي را فراهم مي سازد. زمان كوتاه ساخت و احداث واحدها از ديگر مزاياي اين مجموعه هاست. 
3- از مزاياي بارز احداث واحدهاي توليد پراكنده ميتوان به فرهنگسازي و ايجاد فضاي اشتغال آنها اشاره نمود.
       4-  كاربرد هاي مختلف مولد مقياس كوچك عبارتند از :كاهش هزينه هاي انرژي و ديماند، افزايش قابليت اطمينان شامل تأمين توان اضطراري و جانشين، كاهش تلفات شبكه انتقال و توزيع، افزايش پيك سايي و بارهاي قابل قطع، كاهش يا حذف نياز به توسعه شبكه انتقال و توزيع، قابليت توليد همزمان برق وگرما، بهبود ضريب بار شركت برق، پراكندگي در منابع انرژي اوليه مورد نياز، كاهش آلاينده ها، كاهش تراكم خطوط، قابليت راه اندازي در شرايط اضطراري، پاسخ زماني سريع. 
تاریخ به روز رسانی: 1393/02/29

CHP چيست؟

انرژی مهم ترین نیروی محرکه اقتصاد است.

مقدمه

انرژی مهم ترین نیروی محرکه اقتصاد است. تمامي شاخه هاي صنعت، واحدهاي مسكوني ، تجاری ، مدارس ، بيمارستانها هتلها و مراكز تفريحي... به انرژي برق جهت مصارفي چون روشنایی ،راه اندازی تجهیزات ، موتورها و تاسيسات سرمایشي ، گرمایشي و تهویه خود محتاج ميباشند. 
طبق آمار جهاني حدود دو سوم از سوخت جهت تولید برق در كشورها عموما بصورت انرژي گرمايي تلف ميگردد و اين در حاليست كه بازده کلی میانگین تولید برق و گرما توسط سیستم های .متداول حدود 50 درصد ميباشد 
.CHP راهي موثر جهت تولید انرژي برق و گرما بطور همزمان میباشد 

CHP چیست ؟

در سيستم CHP (توليد همزمان انرژي الكتريكي و گرمايي) يا مترادفcogeneration (توليد توام انرژي الكتريكي و گرمايي) انرژي اتلافي نيروگاه هاي برق در قالب بخار داغ یا گازهای سوخته مورد بازیافت قرار میگیرد. 
راندمان تولید برق به شكلي تنها حدود 35-55 ٪ بوده اما با استفاده از سيستم CHP و بهره برداري ان در سيستمها و فرآیندهای صنعتی - حرارتی بازده کلی را می توان تا بميزان 80-90 ٪ افزایش داد. این مکانیزم از حیث پایین آوردن مصرف سوخت، کاهش انتشار گاز CO2 ، ارتقاء بهره وری انرژی و کاهش وابستگی به انرژی وارداتی حائز اهمیت است. 

شرح نمودار

در موتور مولد برق رفت و برگشتی گاز سوز 1 مگاواتی مجهز به سیستم تولید همزمان برق و حرارت، از 100 واحد سوخت وارده به موتور ، 35 واحد الکتریسته و 50 واحد حرارت مفيد تولید گرديده، تلفات حدود 15 واحد از کل انرژی می باشد. و اين در حاليست كه با استفاده از روش های متداول با اتلاف 80 واحد انرژی به حدود 165 واحد سوخت جهت توليد همان میزان انرژي برق و حرارت نیاز ميباشد. در غالب اشكال کاربردیCHP ، انرژی اوليه از منابعي چون سوخت مايع يا گاز طبیعی در ابتدا به اشكال انرژی مکانیکی و حرارتی تبدیل ،بخش انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل و انرژی حرارتی به اشكال بخار ، آب داغ ، و یا هوای گرم مورد استفاده بهينه قرار ميگيرد. 
مضاف بر قابليت اينچنين ميتوان بخش انرژي حرارتي را بطوري غير مستقيم در راه اندازي سیستمهایخنک کننده نيز مورد استفاده قرار داد كه در چنين صورتي بدان نام CCHP اطلاق ميگردد. 
در مجموع به لحاظ اقتصادی، كليه واحد هاي صنعتي، سردخانه ها، ساختمان های مسكوني، تجاری ، دانشگاه ها ، مجتمع های بیمارستانی واماکن دولتی کاندیداهای مناسبی جهت بهره گیری از اين نوع سیستممی باشند. 
از جمله مزایای تولید همزمان برق و حرارتميتوان به موارد ذيل اشاره نمود: 
بهبود بهره وری سوخت (هزینه های پایین تر برای انرژی) 
بهبود کیفیت توان و اعتماد پذيري 
امکان پیش بینی هزینه های انرژی 
کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
کاهش تراکم شبکه انتقال و توزیع سرمایه گذاری 
کاهش آسیب پذیری سیستم در برابر خطرات امنیتی 
کوتاهتر نمودن زمان نصب و راه اندازی در قياس با نیروگاههای متمرکز 
کاهش تلفات در خطوط انتقال نیرو 
بهینه سازی استفاده از منابع گازي 


تاریخ به روز رسانی: 1392/10/12